Hyperbaric News

Tekna hais koj lus!

Lub Tekna Hyperbaric Chamber lub website tau raug txhais ua 105 yam lus sib txawv nrog lawv cov lus hais subdomain. Cov tshiab cov websites lus pub rau Tekna Online Muag Khoom thiab Lub Chaw Suam Xyuas Kev Lag Luam los mus nrog cov neeg muaj txiaj ntsig zoo nyob hauv lawv cov lus thoob ntiaj teb.

Feem ntau ntawm cov websites siv Google Txhais lossis lwm lub Tshuab Txhais tau uas yuav ua rau lawv cov neeg tuaj yeem ua phem rau lawv cov neeg siv vim cov lus txhais thiab cov qauv lus sau txog cov neeg txhais cov lus kaw tseg.

Peb vam tias peb txoj kev xaiv los siv Kev Txhais Lus yuav ua rau koj kev koom tes nrog Tekna yooj yim dua thiab zoo dua.

Xav tau kev pab xaiv koj Lub Rooj Sawv Cev Zoo Tshaj Plaws?

Cov lus nug?
Koj Xav Tau Qhov No
Phau Ntawv Qhia Dawb!
Tau Txais Tam Sim No! Tsuas muaj tsawg leej.
Tam sim no txhais ua 105 hom lus sib txawv
Rau cov neeg mob thiab cov chaw kho mob.