Arab Health Exhibition thiab Congress

Arab Health Exhibition thiab Congress 2018 - Dubai

Ua tsaug rau koj mus xyuas lub Tekna Hyperbaric zaub ntawm lub Asmeskas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Congress 2018!

Peb npaj txhij los teb tag nrho koj cov lus nug txog kev xa Hyperbaric Oxygen Therapy rau hauv qhov kev pabcuam tshiab nyiaj Center rau Koj Lub Lag Luam!

Ua tib zoo saib daim ntawv hauv qab no thiab peb yuav tiv tauj koj sai li sai tau.

Vim muaj cov lus nug ntau, thov tso cai rau ob peb hnub rau peb los teb. Peb tab tom teb lus nug rau hauv qhov kev txiav txim uas lawv tau txais.

Rau Cov Nqi Them Nqi los sis yog tias koj xav tau tseg koj qhov chaw nyob hauv peb chav Hyperbaric Chamber Production Schedule thov hu rau peb tam sim ntawd.

Peb vam tias koj nyiam qhov Exhibition thiab ua tsaug rau koj tuaj!

Xav tau kev pab xaiv koj Lub Rooj Sawv Cev Zoo Tshaj Plaws?

Peb muaj ib tug kws soj ntsuam tos kom pab koj!

Nco ntsoov sau koj lub npe, Xov Tooj, thiab Email Chaw Nyob thiab peb yuav teb koj sai li sai tau. Ua tsaug!